Adaptivní test Čtenář

dokument publikován: 20.4.2015

Test Čtenář ověřuje nejdůležitější čtenářské dovednosti, jako jsou:

  • Získávání informací

  • Zhodnocení textu

  • Zpracování informací

    Ověřovací adaptivní test pro 4. - 9. třídu - on-line

Časová dotace: max. 45 minut

  • Zajišťujeme ověřovací adaptivní test – každému žákovi předkládáme jedinečnou verzi testu, kde se úlohy odvíjí podle jeho odpovědí na předchozí úlohu.

  • Jednou z velkých výhod tohoto postupu je, že každý žák a dokonce stejný žák v jiném čase má jiný test, což znemožňuje opisování