KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 8.B

dokument publikován: 8.11.2016

3. a 8.11. žáci osmého ročníku absolvovali projektový den kariérového poradenství. Žáci k diagnostice přistupovali zodpovědně. Při vyplňování inteligenčního testu panovalo hrobové ticho, ve kterém se žáci soustředili na úlohy, aby dosáhli co nejlepšího výsledku. 

Potom následovalo vyplňování osobnostního testu a dotazníku volby povolání. V něm mimojiné psali krátké zamyšlení na téma: Můj život v roce 2021. 
 
Dalším krokem kariérového poradenství je invididuální rozhovor s psycholožkou nad výsledky diagnostiky. Žáci mají příležitost získat další informace o sobě, které jim pomohou při výběru střední školy. 
 
O výsledky diagnostiky se zajímají i rodiče, kteří mají možnost přijít buď s dítětem nebo individuálně. 
 
Tereza Lapešová - školní psycholog