Kariérové poradenství 9.A - pohovory s rodiči

dokument publikován: 6.12.2016

Rodičům žáků  9. tříd jsme na na závěr celého poradenského cyklu, který začal na začátku osmé třídy a bude ukončen podáním přihlášky na střední školu,nabídly možnost pohovoru.  Zde jsme poskytli  další potřebné informace před definitivním a důležitým rozhodnutím a diskutovali o monžnostech a schopnostech dětí.  Schůzky se zúčastnili vždy  třídní učitel, školní psycholožka, výchovná poradkyně a zástupce vedení školy. Tuto nabídku využilo celkem 13 rodičů z 41 oslovených. 

Doufáme, že pro zúčastněné  rodiče i jejich děti, které byly také přítomny, mělo setkání smysl.

Ota Benc - ředitel školy