Krajské kolo dějepisné olympidády

dokument publikován: 21.3.2016

Krajské kolo dějepisné olympiády se konalo v Pelhřimově. V konkurenci 27 účastníků z celého Kraje Vysočina obsadil Václav PAVLÍČEK, třída 9.A  krásné osmé místo.

Blahopřeji a děkuji Vaškovi za vzornou reprezentaci školy. Velké poděkování patří též panu učiteli Zdeňku Drápalíkovi.

Ota Benc - ředitel školy