Matematický klokan 2016

dokument publikován: 18.3.2016

Základní informace:

Pro první stupeň jsou vypsány 2 kategorie: pro žáky 2. a 3.r. Cvrček a pro žáky 4. a 5.r. Klokánek, pro druhý stupeň také 2 kategorie - Benjamin (6.,7.r.) a Kadet (8.,9.r.).

Test trvá ve všech kategorich 60 minut, nepoužívají se žádné pomůcky. Úlohy jsou rozděln do třech kategorií (3 body, 4 body a 5 bodů). Při nesprávné odpovědi se jeden bod odečítá.

V kategorii Cvrček je 18 úloh a lze dosáhnout maximálně 90 bodů (včetně bonusu 18 bodů, které dostává každý řešitel na začátku). V ostatních kategoriích je celkem 24 úloh a lze dosáhnout maximálně 120 bodů (včetně bonusu 24 bodů, které dostává každý řešitel na začátku). Výseldky jsme statistick zpracovali a odeslali do centra a zhruba do měsíce nám přijde celkové vyhodnocení v úrovni Kraje vsočina, ČR i mezinárodní.

Výsledky v naší škole

Kategorie Cvrček (max. 90 bodů)

počet řešitelů: 98

Nejúspěšnější řešitele:

Korynta  Daniel 2.A 67
Chalupa  David 2.A 66
Hořínek  Radek 2.B 65

Kategorie Klokánek  (max. 124 bodů) - výsledek Petra Nekováře je mimořádný

počet řešitelů: 84

Nejúspěšnější řešitele:

Nekovář  Petr 4.A 116
Němec  Jan 5.A 103
Kavalír  Tomáš 4.A 102
Havel  Jiří 5.A 100
Štefáčková  Dominika 5.B 96
Prudký  Pavel 5.B 91

Kategorie Benjamín  (max. 124 bodů) 

počet řešitelů: 75

Nejúspěšnější řešitele:

Josková  Barbora 7.B 82
Hořínek  Tomáš 6.A 78
Štůla  Dan 7.A 78
Martinec  Jan 7.B 78
Blažíček  Jiří 7.B 75
Klusoň  Zbyněk 7.B 74

Kategorie Kadet  (max. 124 bodů) 

počet řešitelů: 58

Nejúspěšnější řešitele:

Němcová  Terezie 9.A 87
Blažíčková  Adéla 9.A 83
Hegr  Martin 8.A 67
Bičík  Michal 9.A 60
Dočekalová  Hana 9.A 60