Pedagogická rada leden 2017

dokument publikován: 23.1.2017

Pedagogická rada schválila na svém jednání dne 23.1. 2017:

1. Změnu Řádu základní školy - doplnění článku 11 do Klasifikačního řádu základní školy, pravidla pro hodnocení žáka individuálně vzdělávaného

2. Udělení celkem 5 pochval ředitele školy, další čtyři pochvaly ředitel školy byly uděleny na základě výsledků žáků v soutěžích

3. Udělení dvou důtek ředitel školy

Pedagogická rada vzala na vědomí:

  • organizační a další informace
  • informace o klasifikaci, hodnocení chování a výchovných opatřeních
  • informace o stavu projektu Absolvent 2017
  • informace o realizaci projektového záměru rekonstrukce a modernizace školy
  • informace o činnosti školního poradenského pracoviště 
  • informace o materiálu Mapa pomoci
  • upozornění ředitele školy o nakládání s citlivými informacemi 

Souhrnná informace o udělení výchovných opatření podle vyhlášky č. 48/2005 Sb. ve znění pozdějších úprav za první pololetí školního roku 2016/17 (385 žáků, 19 tříd)

napomenutí třídního učitele: 10

důtka třídního učitele: 0

důtka ředitele školy: 2

pochvala třídního učitele: 28

pochvala ředitele školy: 9

 

Ota Benc - ředitel školy