Přijímací zkoušky na střední školy

dokument publikován: 15.4.2016

Výsledky přijímacího řízení na střední školy budou jednotlivým žákům oznámeny nejdříve 22. dubna 2016.

V prvním kole přijímacího řízení, které probíhalo od 15. do 25. dubna 2016, žáci 9. ročníku a dva z osmého ročníku skládali centrálně zadávané písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky, účastnili se ústních pohovorů na vybraných středních školách. Na gymnázium odevzdalo svůj zápisový lístek pět žáků devátého ročníku, ostatní si již zvolili střední školu s odborným zaměřením. Dvě žákyně se rozhodly pro studium na zdravotnického asistenta, další dvě budou své vědomosti rozvíjet v oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky, dvě se vyučí kadeřnicí, čtyři žáci si vybrali ekonomické obory. Chlapci se rozhodli především pro technické obory, čtyři z nich budou navštěvovat školy elektrotechnického zaměření, dva se vyučí jako automechanici, další dva jako kuchaři číšníci a jeden jako obráběč kovů.

Na osmileté gymnázium ze šesti žáků 5. ročníků odchází dva žáci. 

Markéta Zrzavá - výchovná poradkyně