Přijímací zkoušky na střední školy - 5. ročníky

dokument publikován: 18.4.2016

Výsledky přijímacího řízení na střední školy budou jednotlivým žákům oznámeny nejdříve 22. dubna 2016.

V dalším týdnu postupně zveřejníme souhrnné údaje