Projekt Čistá Vysočina, Sběr papíru

dokument publikován: 15.4.2015