PROJEKTOVÝ DEN 8. B – Kariérové poradenství,

dokument publikován: 2.11.2015

Kariérová diagnostika a poradenství

V rámci nabídky kariérového poradenství naší školy mají žáci osmého ročníku možnost zúčastnit se projektového dne Kariérové diagnostiky.

Proč již v osmé třídě?

Žáci mají ještě rok před sebou, aby mohli najít školu, kterou by chtěli studovat, obor, kterému by se chtěli v budoucnu věnovat. A následně se zorientovat v nabídce středních škol a vybrat pro ně tu nejvhodnější.

Žáci 8.B během dne absolvovali baterii testů, které byly zaměřeny na test inteligence, test osobnosti a volbu oblasti vhodného povolání.

Cílem tohoto rozsáhlého testování je zjistit co nejvíce informací ke schopnostem, předpokladům žáka ke studiu, které mu mají pomoci v rozhodnutí, kam směřovat ve svém kariérním životě. Žák má možnost poznat své silné stránky, na kterých může stavět v budoucím povolání. Na základě získaných informací má žák možnost samostatně se rozhodnout při výběru střední školy.

Po vyhodnocení testů žáci absolvují individuální konzultaci se školní psycholožkou. Rozhovor se bude týkat rozboru výsledků testů a následné volby oboru popř. vhodné střední školy. Stejná možnost konzultace mají i rodiče žáků.

Tereza Lapešová - školní psycholožka