Rizikové chování - dramatizace

dokument publikován: 20.6.2016

V pondělí 20.6. předváděli žáci  9. ročníků scénky krizového chování pro 3. a 4.třídy.

Hráli krátké příběhy na téma – Nebezpeční lidé, Šikana, Kyberšikana a Drogy. Žáci devátých ročníků k této akci přistoupili zodpovědně a patří jim poděkování.

Věra  Josková - metodička prevence