Rodičovské schůzky

dokument publikován: 2.10.2014

Nejprve se v 15. 30 hod. sejdou zástupci tříd  rodičů s vedením  školy, ve sborovně,  pavilon 2. Schůzky ve třídách budou zahájeny v 16 hodin a poté mohou pokračovat iindidviduální konzultace rodičů s učiteli.

Jedním z důležitých bodů programu bude využívání informačního systému Edookit v praxi naší školy.

 

Ota Benc - ředitel školy