Sběru papíru 2016/17

dokument publikován: 7.9.2016

Celkem bylo sebráno 9 831 kg, mateřská školka přispěla celkem 796 kilogramy. Přes jednu tunu papíru se dostala třída 5. B ( 1 156 kg) a třída 3.A (1 011 kg)

Děkujeme všem pilným sběračům a rodičům

 

Ota Benc - ředitel školy