Sběr papíru únor 2016

dokument publikován: 17.2.2016

Tentokrát jsme celkem nasbírali 5 721kg  a od začátku školního roku máme již na kontu 38 641 kg.

Mnohokrát děkujeme všem "sběračům". 

 

Ota Benc - ředitel školy