Sběr papíru září 2015

dokument publikován: 23.9.2015

Při prvním sběru 3. září se nám podařilo shrodmáždit 4 650 kg papíru.

Další sběr 23. září 2015 vynesl celkem 5 220 kg.

Tedy celkem téměř 10 tun starého papíru!!!!

Děkujeme