Seminář pro pedagogické pracovníky

dokument publikován: 16.1.2017

Jsme na začátku cesty - diskuze s lektory Dr. Karlem Tomkem a Mgr. Annou Doubkovou