Seminář - zemědělská prvovýroba

dokument publikován: 7.11.2016

V pondělí  7.11. byla pro žáky osmých ročníků  připravena exkurze v Zemědělské akciové společnosti Krucemburk za podpory Kraje Vysočina. Akce byla výborně připravena. Žáci si prošli provoz, vyzkoušeli svoje znalosti a byla pro ně připravena svačina a výborný oběd. V zemědělském podniku jsme strávili příjemné dopoledne a těšíme se na další spolupráci.

Děkujeme. V. Josková, J. Marek a žáci 8.ročníků