Setkání s rodiči budoucích prvňáčků

dokument publikován: 11.6.2015

Rodiče budou informování o základních organizačních i praktických záležitostech vstupi dětí do první třídy