TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. ročník

dokument publikován: 13.4.2015

Testování se týká celkem 45 žáků 3.A a 3.B v následujících modulech:

Anglický jazyk

Matematika

Český jazyk

Klíčové kompetence

Každý test trvá 25 minut a děti je vplňují on-line.