TESTOVÁNÍ STONOŽKA 7. ročník

dokument publikován: 7.4.2015

Žáci třídy 7.A a 7.B budou řešit  následující testy:

Obecné studijní  předpoklady

Český jazyk

Matematika


Každý test trvá 45 minut a vyplňuje se on-line.