TESTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 9. ročníků

dokument publikován: 19.5.2015

Žáci třídy 9.A a 9.B ve dnech 19.5. a 20.5. 2015 absolvují dva testy - spoloečenskovědní předměty a přírodovědné předměty. Každý test trvá 75minut, vyplňují se on-line. Souhrnné výsledky budou k dispzici v červnu 2015.