Testy SCIO

dokument publikován: 11.4.2016

1.4 - 15.4.  2016                    testy STONOŽKA 5, Matematika a Český jazyk, 5.A a 5.B,

Oba testy trvají 45 minut a řeší se on-line. Český jazyk obsahuje celkem 40 úloh a matematika celekm 30 úloh. Jedná se o testy ověřovací a srovnávací. Ověřuje se tedy nějaký objem dovedností a zároveň dochází e srovnání žáků v precentilech. 

25.4. - 29.4. 2016                  testy SCATE (adaptivní AJ) - 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 8.A, 8.B.

Výběr testovacích úloh se přizpůsobuje schopnostem testované osoby. Test SCATE (Scio Computer Adaptive Test) pracuje se škálou vytvořenou na základě Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a přizpůsobenou českým podmínkám na ZŠ a SŠ (A0-C1) a každému žákovi přiřadí odpovídající hodnocení, které se již dále nesrovnává. Test trvá obvkle klem 45 minut,  nelze se zpětně k úlohám vracet a počty řešených úloh mohou být odlišné