TŘÍDNÍ SCHŮZKY - duben 2016

dokument publikován: 21.4.2016

V letošní školním roce proběly tři "tradiční" rodičovské schůzky, kdy se rodiče sejdou společně s třídním učitelem ve své kmenové třídě  a poté následují individuální konzultace. Připadně si to dohodě s rodiči řeší, zvláště třídní učitelky prvního stupně,  jiným způsobem.

Trochu statistiky:

První schůzka, 19.11. 2015             počet přítomných rodičů: 299, tj. 78,6 %

Druhá  schůzka, 7.1. 2016              počet přítomných rodičů: 175, tj. 46,1 %

Třetí schůzka, 21.4. 2019               počet přítomných rodičů: 259, tj. 68,3 %

Celeroční účast za školu: 64,4 %

Celoroční účast v jednotlivých třídách:

1.A 80,00%
1.B 90,74%
2.A 71,01%
2.B 64,00%
3.A 77,19%
3.B 70,18%
3.C 68,42%
4.A 77,33%
4.B 69,70%
5.A 52,38%
5.B 71,43%
6.A 71,67%
6.B 52,63%
7.A 49,21%
7.B 27,27%
8.A 59,42%
8.B 53,03%
9.A 62,67%

 

Ota Benc - ředitel školy