Třídní schůzky - listopad 2016

dokument publikován: 24.11.2016

V současné chvíli máme 385 žáků v 19 třídách na prvním i druhém stupni a dostavilo se celkem  269 rodičů, tj. téměř 70%. Toto procentní vyjádřenní není přesné, protože jistá část rodičů reprezentuje i více dětí. Nejvyšší účast (téměř 100%)  byla ve třídách - 1.A, 1.B, 3.A, 5.A. Poměrně vysoká byla i účast rodičů žáků 9. tříd, kolem 80%. Nejnižší účast rodičů jsme zaznamenali ve třídě 8.B - 54 %. 

Děkujeme rodičům za jejich zájem a další "klasická " třídní schůzka probšhne ve čtvrtek 21. dubna 2017.

 

Ota Benc - ředitel školy