Zápis do první třídy základní školy

dokument publikován: 21.1.2015

Záspisu se zúčastnilo celkm třicet dva dětí. Podrobné informace o výsledcích zápisu zveřejníme v záložce Organizace_Zápis do první třídy v okamžiku. kdy  rozhodnutí ředitele školy  nabudou právní moci.

Předběžné výsledky

28 žáků přijato k základnímu vzdělávání

2 žáci přerušeno správní řízení o přijetí z důvodu podání žádosti o odklad

2 žáci přerušeno správní řízení z důvodu dodání potřebných dokladů k přijetí

 

Ota Benc - ředitel školy