Anketa pro rodiče v MŠ

dokument publikován: 10.6.2015

Vážení rodiče, prosíme Vás o vyplnění ankety, která může být podnětem ke zkvalitnění práce  a celkového pohledu na úroveň MŠ ze strany rodičovské veřejnosti.

Anketní lístky obdržíte v jednotlivých třídách, vyplněné pak vhoďte do schránky v hale u vstupních dveří   Děkujeme