Informace ze školní jídelny

dokument publikován: 29.8.2016

Na začátku září bude, kromě stravného za měsíc srpen, stržena úplata na měsíc září ve výši 150,- Kč