Platby v mateřské škole

dokument publikován: 20.8.2014

a/ vzdělání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně po dobu 12 měsíců (platnost od 1.1.2012 - viz výklad MŠMT na nástěnce MŠ)

b/ za dítě v MŠ                                                                       150,- Kč za měsíc

c/ za dítě, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, kdy nebyl přerušen provoz                                                                    120,- Kč za měsíc

d/ za dítě, které navštěvuje MŠ nejvýše pět kalendářních dnů nebo nejvýše 4 hodiny denně v kalendářním měsíci z důvodů pobírání rodičovského příspěvku         120,- Kč za měsíc

e/ za dítě, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce,  v době přerušení provozu MŠ (6 a více pracovních dní)                 70,- Kč. za měsíc

f/ za dítě, které docházelo do MŠ v měsíci, kdy byl přerušen provoz na 6 a více pracovních dní, ale méně než 15 pracovních dní                                           60,- Kč za měsíc

g/ osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, nebo fyzická osoba , která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, dále jde-li o rodiče pečující o 1 nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené a tuto skutečnost prokáže řediteli ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15.dne příslušného kalendářního měsíce.

Ve Ždírci nad Doubravou  20. 8. 2013

 

 

Mgr. Ota Benc

ředitel Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou