Kritéria pro přijetí dítětek předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ždírec nad Doubravou

K zápisu do MŠ budou přijímány děti, které dosáhnou k 1.9.2012 věku 3 a více let (kapacita MŠ Ždírec nad Doubravou 151 míst).

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy ve Ždírci nad Doubravoustanoví následující kritéria, podlekterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímuvzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Hlavní kritéria

 1. děti s odloženou školní docházkou a děti v posledním roce před nástupem povinné školní docházky – předškolní děti (zákon č. 561/2004 Sb., § 34, odst. 4)
 2. děti, které mají v době zápisu trvalé bydliště spadající pod místní části Ždírce nad Doubravou
 3. děti, které nemají trvalé bydliště spadající pod místní části Ždírce nad Doubravou

Pomocná kritéria

V případě shodnosti hlavního kritéria rozhodují o přijetí následující kritéria:

 1. Intenzita docházky
  - děti k celodenní docházce
  - děti k polodenní docházce
  - děti s nepravidelnou školní docházkou (4 hod. denně, popř. 5 dní v měsíci)
 2. Věk dítěte – rozhoduje datum narození dítěte

Ve Ždírci nad Doubravou 14.2.2012

Zásady přijetí dítěte do mateřské školy se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o mateřských školách č. 14/2005 Sb., zákonem o správním řízení č. 500/2004 Sb. v platném znění a § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů č. 258/2000 Sb.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou ve správním řízení.

ředitel ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
Mgr. Jiří Novák

zástupce řed. pro MŠ v.uč.
Jiřina Novotná