Úplata pro školní rok 2015 - 2016

Na základě zákona č. 561/2004 a vyhlášky 14/2005 Sb., ve znění 43/2006 Sb., pro předškolní vzdělání stanovuje ředitel školy částku úplaty pro období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 pro zákonné zástupce dítěte takto:

 

 1. vzdělání v posledním ročníku MŠ se poskytuje
  bezúplatně po dobu 12 měsíců (platnost od 1.1.2012 - viz výklad MŠMT na nástěnce MŠ)
 2. za dítě v MŠ
  150,- Kč za měsíc
 3. za dítě, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, kdy nebyl přerušen provoz
  120,- Kč za měsíc
 4. za dítě, které navštěvuje MŠ nejvýše pět kalendářních dnů nebo nejvýše 4 hodiny denně v kalendářním měsíci z důvodů pobírání rodičovského příspěvku
  120,- Kč za měsíc
 5. za dítě, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce,  v době přerušení provozu MŠ (6 a více pracovních dní)
  70,- Kč za měsíc
 6. za dítě, které docházelo do MŠ v měsíci, kdy byl přerušen provoz na 6 a více pracovních dní, ale méně než 15 pracovních dní
  60,- Kč za měsíc
 7. osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, nebo fyzická osoba , která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, dále jde-li o rodiče pečující o 1 nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené a tuto skutečnost prokáže řediteli ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

Platba za stravu

Platba stravného se provádí bankovním převodem.

1. Strávníci 3 - 6 let

přesnídávka 7,-Kč
oběd 15,-Kč
svačina 7,-Kč
celkem strava 29,- Kč
pitný režim 1,-Kč
celkem strava + pitný režim 30,- Kč

2. Strávníci 7 - 10 let

přesnídávka 7,-Kč
oběd 19,-Kč
svačina 7,-Kč
celkem strava 33,-Kč
pitnýrežim 1,-Kč
celkem strava + pitný režim 34,- Kč

Jiřina Novotná - vedoucí učitelka mateřské školy