Akce v květnu 2013

dokument publikován: 29.4.2013

Co nás čeká v květnu?

čtvrtek 2. 5. 2013 Okresní vybíjená 6. tříd, Havlíčkův Brod (pí uč. Jarošová)

 

pátek 3. 5. 2013 Seiferos - Dravci, 1. -  9. roč., od 10.20 hod. na školním hřišti, 35,- Kč na žáka (z. ř. Hojná)

 

úterý 7. 5. 2013 Fotografování tříd od 8.00 hod. postupně - p. Fidler, malá fotka 10,- Kč, foto třídy 25,- Kč (z. ř. Hojná)

 

čtvrtek 9. 5. 2013 Projekt Zdravá 5, 1. -2. hod. 4.A, 3. - 4. hod. 4.B

čtvrtek 9. 5. 2013 Beseda s kurátorem p. Kafkou - 9.A, 9.30 - 10.15 hod. (vp. Zrzavá)

 

pátek 10. 5. 2013 Fotografování tříd - náhradní termín od 8.00 hod. postupně - p. Fidler, malá fotka 10,- Kč, foto třídy 25,- Kč (z. ř. Hojná)

 

pondělí 13. 5. 2013 Okresní Pythagoriáda 5. a 6. tříd, Havlíčkův Brod (pí uč. Voralová)

Realizace celostátního testování 5. a 9. tříd, 13. 5. - 7. 6. 2013

 

úterý 14. 5. 2013 Běh Parkem budoucnosti, Havlíčkův Brod (p. uč. Marek)

 

středa 15. 5. 2013 Okresní Pythagoriáda 7. a 8. tříd, Havlíčkův Brod (pí uč. Pavlíčková)

středa 15. 5. 2013 Mc Donalds ´cup 1. - 3. tříd, Havlíčkův Brod (pí uč. Bažoutová)

středa 15. 5. 2013 Sběr papíru, 6 - 16 hodin

 

čtvrtek 16. 5. 2013 Mc Donalds ´cup 4. - 5. tříd, Havlíčkův Brod (pí uč. Sodomková)

 

pondělí 20. 5. 2013 začátek školních exkurzí (výletů)

 

úterý 28. 5. 2013 Exkurze 1.B (pí uč. Glosrová a Hojná)

 

středa 29. 5. 2013 Exkurze 5.A (pí uč. Josková)

 

čtvrtek 30. 5. 2013 Exkurze 8.A (pí uč. Myšková a p. uč. Marek)

 

pátek 31. 5. 2013 Projekt 1. pomoc, 8.A, 10.25 - 13.00 hod.

pátek 31. 5. 2013 Školení 1. pomoci, 3. třídy +  9.A, venku - 5 stanovišť, školitelka, bude upřesněno

 

 

Hojná Martina