Anketa – Má škola pořídit žákům tablety?

dokument publikován: 22.1.2014

Byla ukončena k 22.1. 2014, celkem v ní hlasovalo 274 respondentů.

43% účastníků ankety si myslí, že škola má pořídit tablety pro všechny žáky, 17 % hlasuje pro pořízení tabletů pro žáky druhého stupně. Dalších 38 % respondentů se domnívá, že tablety a podobná zařízení žáci ve škole vůbec nepotřebují. Zbytek do 100% souvisí se zaokrouhlováním a marginálními odpověďmi.

Výsledek hlasování naznačuje, že veřejnost není zcela přesvědčena o tom, že tablety a další přenosná zařízení mohou být přínosem pro školní praxi. Bude tedy potřeba se tomuto tématu věnovat a především přesvědčit učitele, žáky a rodiče. Tablety a další přenosná zařízení nejsou jen efektně vypadajícími hračkami. Mohou hrát významnou roli v moderním pojetí vzdělávání.

 

Ota Benc – ředitel školy