Beseda s pracovnicí CHKO Žďárské vrchy

dokument publikován: 13.11.2014

 

V rámci projektu Voda – život na Zemi se žáci devátých ročníků zúčastnili besedy s paní Mgr. Petrou Doležalovou, pracovnicí Správy CHKO Žďárské vrchy. Při besedě zazněla témata jako Voda v CHKO Žďárské vrchy, Funkce vodního toku, vodních ploch, mokřadů, lesa, Renaturace, Revitalizace, Protipovodňová opatření, Povodňová rizika, Změny v krajině způsobené lidskou činností.

Renata Jarošová, Věra Josková, Marie Pavlíčková

 

GP: Nové Metody a přístupy ve škole Ždírec na d Doubravou

Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0008