Biologická olympiáda

dokument publikován: 5.2.2013

V pondělí 4.2.2013 se uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády pro žáky 6. a 7. tříd. Tematické zaměření letošního ročníku pro tuto kategorii bylo Ekosystémy rybníků. Olympiáda se skládala z teoretické a praktické části. V teoretické části na žáky čekal test všeobecných biologických vědomostí. V praktické části olympiády žáci určovali předložené rostliny a živočichy a mikroskopovali. Na základě zadání si žáci připravili preparát pro mikroskopování, zhotovili nákres a vypracovali úkoly vztahující se k mikroskopovanému preparátu.

            Všichni zúčastnění si zaslouží velkou pochvalu a vítězům blahopřejeme.

 

            1. místo: Hana Beranová  6.A

            2. místo: Václav Pavlíček  6.A

            3. místo: Veronika Břízová  6.A

 

Mgr. Marie Pavlíčková