Čistá Vysočina

dokument publikován: 5.6.2013

Již třetím rokem se naše škola zapojila do akce pořádané Krajským úřadem Jihlava s názvem „Čistá Vysočina“. Jak již název napovídá, děti se snaží přispět k udržování čistoty a pěkného vzhledu veřejných prostranství v okolí našeho města. Celá akce je propojena s oslavou Dne Země. Žáci se tedy část vyučování věnují různým projektům na téma odpady, voda, člověk a jeho zdraví, ozon, rostliny a další a v druhé části vyučování sbírají odpadky podél cyklistických stezek a na různých jiných veřejných prostranstvích. Na plakáty a různé výrobky, které děti v rámci Dne Země vytvořily se můžete podívat na webu naší školy.

Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou