Exkurze 4.A a 4.B - Pověsti a historie knih

dokument publikován: 10.10.2012

Dne 27. 9. 2012 se 4. třídy vypravily na exkurzi do Žďáru nad Sázavou, aby zhlédly místní poutavou výstavu týkající se pověstí a historie knih. Žáci měli možnost vidět dobové postavy, např. Šárku, praotce Čecha, pomocí PC techniky si vyzkoušet stěhování národů nebo si vyzkoušet „boj s divočákem“. U vstupu si děti vylosovaly lístečky se jmény bájných postav a na konci prohlídky zjistily, kdo se pod těmito jmény skrývá. V další části výstavy zaměřené na historii knihy se žáci mohli setkat např. s jedním z prvních knihtisků nebo prvním vydáním knihy Babička od Boženy Němcové. Celá výstava byla doplněna zajímavými fotografiemi a kresbami. Žáci si odnášeli spoustu nových informací a dojmů. Poděkování také patří zdejšímu průvodci, který nás zasvětil do idey této výstavy. 

Monika Konůpková a Soňa Sodomková