Exkurze do čistírny odpadních vod v Hlinsku v Čechách

dokument publikován: 7.11.2014

5. listopadu se žáci 8.A seznámili s provozem čistírny odpadních vod v Hlinsku. Žákyně 8.A Leona Pelikánová zjistila následující informace:

Čistírna odpadních vod v Hlinsku v Čechách se začala stavět v roce 1992 a do provozu byla uvedena v roce 1993.

Voda je do čistírny přiváděna z Hlinska a jeho okolí a také z Herálce, Studnic, Hamrů, Vortové. Čistí se zde také voda z průmyslových podniků, především z hlinecké mlékárny.

Čištění vody probíhá ve třech fázích, které se vzájemně prolínají. K mechanickému čištění jsou zapotřebí hrubé česle, pro odstranění hrubých nečistot, jemné česle a lapač písku. Chemické čištění probíhá za účasti síranu železitého, který způsobí vysrážení nečistot a váže na sebe fosfor. Líh pomáhá odbourávat čpavek, který se uvolňuje při biologickém čištění. Aby biologické čištění fungovalo správně, je k němu potřeba speciální druh bakterií, které přeměňují organické látky na anorganické. Bakterie potřebují ke své práci velké množství kyslíku.

K dočištění vody se v hlinecké ČOV používají pískové filtry. Hlinsko leží v CHKO Žďárské vrchy a proto jsou normy pro čištění vody velice přísné.

Chtěli bychom poděkovat především panu Vašulínovi, který se nám vždy na čistírně ochotně věnuje, podává žákům srozumitelný výklad a trpělivě odpovídá na jejich dotazy.