Žáci pátých tříd se vypravili do Velkých Pavlovic

dokument publikován: 9.4.2014

Dne 31. 3. 2014 se žáci pátých tříd vypravili do Velkých Pavlovic.

Tato exkurze probíhala až do 1. 4. 2014.

Když jsme dojeli na místo, tak jsme se ubytovali v EKOCENTRU Trkmanka. Pokoje byly opravdu krásné. Nejvíce lůžek bylo třináct a nejméně dvě. Po vybalení jsme měli oběd. Pak jsme absolvovali náš první program a to na téma PAPÍR. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. V první části jsme se dozvěděli něco o historii papíru a vyplnili zajímavý pracovní list. V druhé části jsme si mohli vyrobit VLASTNÍ papír a ten si následně odvést domů.

Po tomto programu jsme šli na svačinu. Pak se převlékli a absolvovali stezku po okolí Velkých Pavlovic, která měla cca 9 km. Zde jsme plnily úkoly, které pro nás připravil náš pan průvodce. Ku pomoci nám byly naučné informační tabule. Všichni byli příjemně vyčerpáni, a tak jsme s radostí a hlavně s chutí uvítali dobrou večeři. Paní učitelky nám po večeři rozdaly pracovní listy, které se týkaly Velké Moravy, Konstatina a Metoděje a vzniku písma. Luštili jsme zde také šifry psané hlaholicí, nebo se zkoušeli podepsat starým egyptským písmem. Po odevzdání listu, jsme si už mohli užívat večera v naší režii.  

Ráno jsme měli naplánovaný další program. Ten ale až po vydatné snídani. Opět jsme se rozdělili na dvě skupiny. Úterní program nesl název – VČELY a byl také rozdělen do dvou částí. V té první jsme si vyzkoušeli, jak včely sbírají pyl. Všichni jsme se shodli, že to včelka Mája s Vilíkem neměli vůbec jednoduché. V druhé části jsme se dozvěděli něco o medu, který jsme také ochutnali. MŇAM!

Po programu jsme šli na svačinu a pak už byl čas na balení. Ještě jsme s paní učitelkou rychle zaběhli do INFOCENTRA, nakoupit veškeré potřebné materiály správného turisty a pak na oběd. Potom dobalit, tašky odnést do autobusu, rychle se ještě podívat do místního sklípku a šup do Ždírce.

Výlet se nám moc LÍBIL.

Za třídy 5. A a 5. B Tereza Musilová