FOTOSMAJLÍK 2013

dokument publikován: 7.6.2013

Dne 18. 1. 2013 byla vyhlášená fotografická soutěž pro mladé a nadané fotografy s názvem FOTOSMAJLÍK 2013. Celá akce vznikla v rámci projektu Zdravé město Třebíč – Den pro Zemi 2013. Pořadatelem byl Dům dětí a mládeže Třebíč. Soutěž byla zaměřená na přírodní krásy, ale také na necitlivou činnost člověka v přírodě. Úkolem žáků bylo zaslat fotografie s tématikou čisté přírody, nebo naopak přírody, na níž se negativně promítl zásah člověka. Vítězné fotografie byly určeny součtem hlasů od jednotlivých hodnotitelů. Práce hodnotilo 11 zkušených fotografů, kteří zastupovali organizace : MěstoTřebíč, Muzeum Vysočiny, DDM Třebíč, reklamní agenturu Yashica a společnost pro nakládání s odpady – ESKO-T . Akce se zúčastnili: Barbora Josková, Jan Martinec, Natálie Linhartová, Simona Marková (4. B), Tereza Musilová (4.A) a Jiří Pavlíček (4.A), který získal 1. místo v kategorii FOTOŠKLEBOUN s fotografií nazvanou: Babosed u potoka.

Všem zúčastněným patří velké poděkování.

Veškeré fotografie jsou umístěny na http://www.ddmtrebic.cz/souteze-vysledky.html .

 

Sodomková Soňa, Konůpková Monika