Informace ze školní družiny a školního klubu pro šk.r. 2012/2013

dokument publikován: 21.9.2012

Informace ze školní družiny a školního klubu

Letošním školním rokem se školní družina rozšířila o jedno oddělení a kapacita vzrostla z 90 míst na 101. Školní klub zůstává se stejným počtem 45 míst.

Do ŠD jsou přijímáni přednostně prvostupňoví žáci od nejnižších ročníků. Školní klub je určen pro druhostupňové žáky.

Jelikož kapacita školního klubu nebyla letos zcela naplňena, byla volná místa obsazena žáky prvního stupně.

Počet žádostí na školní družinu vzrostl v letošním školním roce na 157. 101 žáků bylo přijato do školní družiny a 41 do školního klubu.

Bylo vydáno 15 rozhodnutí o nepřijetí do ŠD z důvodu naplnění kapacity.

Žákům, kteří nebyli přijati do ŠD nebo ŠK, bude umožněno čekat na autobus či zájmový kroužek ve vyhrazených prostorách pod pedagogickým dozorem. Alespoň touto cestou jsme se snažili vyjít vstříct dětem a chránit jejich bezpečnost.

Personální obsazení ŠD a ŠK

  • oddělení – Ivana Martincová
  • oddělení – Lenka Dočekalová
  • oddělení – Adéla Málková
  • oddělení – Lucie Křesťanová
  • Školní klub – Veronika Hromádková, DiS.                                                                                                                             

v.v. Ivana Martincová