Krajské kolo dětské sólové recitace v Třebíči

dokument publikován: 11.4.2014

Ve čtvrtek 10. dubna 2014 proběhlo v Třebíči krajské kolo dětské sólové recitace. Nejlepších 40 soutěžících z okresních kol předvedlo své recitační umění již před tříčlennou odbornou porotou, která hodnotila nejen přirozenost dětského projevu, ale i uměleckou hodnotu a schopnost recitátora uchopit zvolený text a tvořivě ho interpretovat. Naši školu reprezentovala Veronika Břízová ze 7. A a Zdeněk Michal z 9. A. Oba dva naši zástupci předvedli ve velmi silné konkurenci skvělé výkony. Ve své kategorii se Veronice dokonce podařilo postoupit mezi tři nejlepší recitátory a přednést ještě jeden soutěžní text. Její výkon porota nakonec ocenila čestným uznáním.

Přestože se našim recitátorům nepodařilo postoupit do vyššího kola, můžeme jim za jejich obdivuhodné výkony poděkovat a blahopřát k dosažení skvělého výkonu v tak náročné soutěži.

Poděkování též patří paní učitelce Lucii Myškové a rodičům, kteří se nemalou měrou podíleli na tomto úspěchu.

Markéta Zrzavá

krajské kolo dětské sólové recitace