Kulatý stůl - zhodnocení

dokument publikován: 17.2.2014

Ve čtvrtek 13. února 2014 proběhl první Kulatý stůl o vzdělávání ve Ždírci nad Doubravou. V zasedací místnosti městského úřadu se v podvečer sešlo asi 15 diskutujících. Probírali se témata, která byla nastolena již v pozvánce - komunikace školy a rodičovské veřejnosti, výuka matematiky v novém pojetí, výuka angličtiny a její potřebnost,  záležitosti informačního systému Edookit a využívání moderních prostředků ve vzdělávání.

Na program debaty se dostali samozřejmě i praktičtější otázky - parkování u školy, bezpečnost dětí v blízkosti školy, průchodnost a zabezpečení celého areálu školy atd.

Setkání se zúčastnili i pan starosta Jan Martinec a místostarosta ing. Bohumír Nikl. Oba se aktivně zapojili do debaty.

Dalším tématem diskuze byla i připravovaná společná akce - Letní slavnost, která by se měla uskutečnit v pátek 13. června 2014 v areálu školy. Myslím si, že na místě vznikla určitá dohoda, že se plánovaná akce stane součástí širšího kontextu. Průběžně budeme informovat o stavu příprav a především o programu. Máme představu, že by to mělo být příjemné, zábavné odpoledne a večer pro děti, rodiče, prarodiče i celou veřejnost.

Jsem přesvědčen, že první kulatý stůl se povedl a určitě připravíme i další diskuze, kde bychom představili konkrétní náměty a představy o fungování naší školy.

Ještě jednou děkuji všem, kteří přišli osobně. Pro nás pedagogy je postoj rodičovské veřejnosti zásadním při stanovování priorit rozvoje škol.

Těšíme se brzy na viděnou

 

Ota Benc - ředitel školy