Mapa školy -dotazníkové šetření

dokument publikován: 29.1.2014

Sociometrické šetření MAPA ŠKOLY je profesionální nástroj sloužící ke komplexnímu zpracování pohledů žáků, učitelů,  provozních pracovníků a především rodičů na celkové fungování školy se zaměřením na sociální prostředí. Dotazníkové šetření je pro všechny účastníky přísně anonymní, zpracování dat provádí společnost SCIO. Škola se podílí především na organizaci šetření, na závěr obdrží souhrnné výsledky.

Předem děkujeme především rodičům za pochopení a aktivní účast v anketě.

a) termín zahájení 29.1. 2014, ukončení 7.2. 2014

b) dotazníky v písemné podobě – rodiče, žáci I. stupně, provozní zaměstnanci

c) v elektronické podobě – učitelé, žáci druhého stupně

Postup při vyplňování:

Rodiče – třídní učitelé rozdají dotazníky všem žákům (co žák, to dotazník) ve středu 29.1. 2014 ( k dispozici budou ve středu ráno ve sborovně) a vyžádají si návrat zpět nejpozději 4.2. (zápis do ŽK a edookitu). Vyplněné dotazníky budou při příchodu do školy odevzdávat žáci do připravené urny v hale na klavíru.  Sběr dotazníků bude ve čtvrtek 30.1., v pondělí 3.2., v úterý 4.2.

Provozní zaměstnanci – dostanou k vyplnění dne 3.2. 2014 a vrátí vyplněný dotazník vedoucímu, ten předá v ředitelně nejpozději 5.2.

Žáci prvního stupně – třídní učitelé rozdají dotazníky a vyplní se žáky v pondělí 3.2. 2014 a předají paní zástupkyni za celou třídu do 4.2.

 

Učitelé – vyplňují průběžně elektronicky od 3.2. do 5.2. 2014.

Žáci druhého stupně – vyplňují elektronický dotazník během hodin informatiky v týdnu od 3.2. - 7.2. 2014.

d) předpokládaný termín zpracování - polovina března 2014

e) předpokládaný termín zveřejnění - konec března 2014

 

Ota Benc - ředitel školy