Mapa školy - souhrn

dokument publikován: 10.2.2014

V minulém týdnu probíhal sběr dat pro rozsáhlé sociometrické šetření Mapa školy, které bylo zaměřeno na základní školu. Respondenty dotazníkového šetření se stali postupně všichni provozní zaměstnanci, všichni učitelé, všichni žáci školy a především všichni rodiče. Provozní zaměstnaci, žáci prvního stupně a rodiče vyplňovali dotazník v tištěné podobě. Učitelé a žáci druhého stupně v elektronické verzi.

Šetření bylo přísně anonymní, rodičovské dotazníky se odevzdávaly u vchodu do připravené urny (za půjčení děkujeme městskému úřadu). Velmi rád bych touto cestou poděkoval rodičům za ochotu a vstřícnost, protože se nám vrátilo téměř 85% všech dotazníků. Žákovské dotazníky pro I. stupeň byly vyplněny v 94 % případů a elektronické verze dosahují téměř 100% úspěšnost.

Na základě výše uvedených údajů je zřejmé, že se podařilo získat velice rozsáhlý a průkazný materiál. Po zpracování výsledků ve společnosti SCIO budeme veřejnost podrobně informovat.

Ještě jednou velice děkuji rodičům za ochotu a trpělivost.

 

Ota Benc - ředitel školy