MAPA ŠKOLY - výsledky

dokument publikován: 20.5.2014

Šetření bylo přísně anonymní. Velmi rád bych ještě jednou poděkoval rodičům za ochotu a vstřícnost, protože se nám vrátilo téměř 85% všech dotazníků. Žákovské dotazníky pro I. stupeň byly vyplněny v 94 % případů a elektronické verze dosahují téměř 100% úspěšnost. Na základě výše uvedených údajů je zřejmé, že se podařilo získat velice rozsáhlý a průkazný materiál.
Zpracování je velice obsáhlé a nelze jednoduše „vypíchnout“ některé hodnoty. Pro nás ovšem znamená tento průzkum velice cenný materiál, který bude postupně analyzovat a reagovat na zjištěné údaje. Veřejnosti ho předkládáme v úpném znění bez dalších komentářů.

Analytická zpráva -  informace o šetření

Grafy - přehledné grafy, nejzajímavější část

 

Ota Benc - ředitel školy