Maratón v četbě

dokument publikován: 21.11.2013

 

Soutěž je určena pro žáky 1. a 2. stupně.

 

Pravidla soutěže:

  1. Soutěž bude probíhat od 1. listopadu 2013 do 31. května 2014.

  2. Úkolem soutěžících je přečíst co nejvíce knih v daném období.

  3. S každou přečtenou knihou přijdou čtenáři za pí uč. Markétou Zrzavou (žáci 1. stupně) a pí uč. Lucií Myškovou (žáci 2. stupně).

  4. Ke každé přečtené knize dostanou soutěžící několik otázek a úkolů, za které bude možné získat body.

  5. Žáci, kteří se zapojí do soutěže, si budou po dobu trvání maratónu zapůjčovat knihy nejen ve školní knihovně, ale i v jiných knihovnách, podle svého vlastního výběru.

  6. Po sečtení a vyhodnocení získaných bodů budou z každého stupně vybráni a oceněni tři nejlepší maratónci v četbě.

 

Pravidla jsou vyvěšena na dveřích kabinetu českého jazyka

 

Markéta Zrzavá