Mikulášská nadílka

dokument publikován: 6.12.2012

   Každoročně se žáci devátého ročníku převlékají 5. prosince do čertovských, mikulášských a andělských masek a obcházejí třídy prvního stupně, aby trošku poškádlili své mladší spolužáky. 

   Letos obdržela každá třída nejprve pekelný dopis, kde je sám Lucifer upozornil, že se na ně, pro jejich drobné hříchy, chystá celé peklo. Vykoupit se mohli pouze splněním přesně zadaného úkolu (pro každou třídu byl úkol jiný). Všechny třídy se na příchod pekelníků pečlivě připravily. Vystoupení byla opravdu pěkná a čerti dokonce na chvilku přestali hudrovat a bedlivě sledovali básničky, písničky a prohlíželi pěkné obrázky. Nakonec se nenašel ani jeden hříšník, kterého by museli odnést do pekla. Přesto si některé paní učitelky vyžádaly kouzelnou formulku pro přivolání čertů, pro případ, že by se přeci jen nějaký hříšník objevil.

   Po mikulášské nadílce se všechny třídy sešly v tělocvičně, kde pro ně deváťáci připravili karneval. Ze všech spadla původní obava z čertů a už si jenom užívali hudbu, tanec a soutěže. Postupně byly vybrány dvě nejhezčí masky z každé třídy. Vybírání bylo velice těžké, protože všechny masky byly nádherné. Dívky naučily děti několik moderních tanců a všichni odcházeli z tělocvičny zpocení, ale plni příjemných zážitků.

   Žákům devátého ročníku patří velká pochvala, za decentní a citlivý přístup k mladším spolužákům a za zajištění výzdoby tělocvičny, hudby a přípravu soutěží a tanců.

        Zapsala R. Jarošová