Moderně zpracováná scénka z historie v podání žáků 8.B

dokument publikován: 7.5.2014

V rámci akce "Den v tom, co náj nevíce baví", kterou zorganizovali členové školního Vstřícného parlamentu předvedli žáci 8.B moderně zpracovaný výklad historické události, kterak si Oldřich vybral Boženu za ženu.

Video zhlédněte zde:

Další videa: