My tři králové jdeme k vám...

dokument publikován: 9.1.2014

štěstí, zdraví vinšujeme vám..."

 

Přejí žáčci z 1.B a paní učitelka Jana Rykrová

 

Fotografie ze slavnosti Tří králů ve třídě 1. B dne 6.1. 2014

tři králové