Žáci pátých tříd navštívili Městský Úřad ve Ždírci nad Doubravou

dokument publikován: 28.3.2014

Dne 19. 3. 2014 navštívili žáci pátých tříd Městský Úřad ve Ždírci nad Doubravou. Vzhledem k tomu, že se chceme sami aktivně podílet na tvorbě zpráv a vysílání školního rozhlasu, cíl návštěvy byl více méně jasný - dozvědět se co nejvíce potřebných informací k realizaci naší vize.

Hned ráno nás v zasedací místnosti srdečně přivítal pan Bc. Libor Málek společně s paní Naděždou Lédlovou a poskytli nám velice zajímavé informace týkající se chodu úřadu a spolupráce města, jakož to zřizovatele, s naší školou. Žáci uvítali také malé občerstvení, které jim bylo nabídnuto. Následně jsme se všichni společně přesunuli do prostor, kde se samotné hlášení a jeho příprava odehrává. Zde se nás ujala paní Brychtová společně s paní Ondráčkovou a Uchytilovou.

Paní Brychtová nám poskytla veškeré potřebné informace týkající rozhlasu. Trpělivě žákům naslouchala a zodpovídala jejich mnohdy záludné dotazy:

,,Jakou techniku město k hlášení využívá?“ ,,Notebook, mikrofon, reproduktory, CD s hudbou. Vše je samozřejmě vysíláno bezdrátovou sítí.“

Jsou pro hlášení stanovena nějaká pevná pravidla?“ ,, Hlášení sice nemá stanovená pevná pravidla, ale snažíme se, aby hlášení nerušila občany v ranních hodinách a aby byla jasná a stručná.“

„Kdo je zodpovědný za funkci místního a rozhlasu a kdo jej v případě potřeby opravuje?“  ,, Za vyhlášení žádostí občanů jsem zodpovědná já, v případě mé nepřítomnosti například paní Ondráčková. Co se týká funkce rozhlasu, za tu zodpovídá firma MOPOS, která má smlouvu s panem starostou a která rozhlas i v případě poruchy opravuje.“

„Hlásí se o víkendu? „ „ Pokud to není nutné, o víkendu nehlásíme.“

„Jak často zhruba v týdnu hlásíte“ „ V průměru hlásíme desetkrát týdně.“

„Kdo vybírá hudbu?“Hudbu vybírám já z CD, na které máme zakoupena autorská práva. “

„Je hlášení zpoplatněno? Kam jdou vybrané peníze?“Místní občané a firmy neplatí nic, cizí obchodníci 50 Kč. Peníze jdou na účet města.“

„Setkala jste se někdy s hlášením, které Vás rozesmálo?“ „ Snad jen dopodrobna rozepsaný soupis každého kusu oblečení.“

„Je možné, že některé hlášení odmítnete vyhlásit?“ „ Ne, na hlášení mají občané právo.“

„Stalo se Vám, že jste někdy zapomněla něco vyhlásit, nebo jste vyhlásila něco chybně?“ „Ne, nestalo.“

Po rozhovoru našich „malých reportérů“ dostaly žákyně Tereza Musilova a Monika Janáčková možnost, si do rozhlasu vyhlásit zprávu o charitativní sbírce víček od pet lahví a piva, které se naše škola účastní a o sběru papíru. Tohoto nelehkého úkolu se zhostily opravdu zodpovědně a jejich spolužáci a i my, třídní učitelky, jsme na ně byly právem hrdé.

 Paní Brychtová nás seznámila i s novinkou týkající se informování občanů pomocí textových zpráv. Tuto inovativní metodu šíření důležitých informací si žáci také vyzkoušeli.

Návštěva městského úřadu nás obohatila o spoustu nových a zajímavých poznatků a zážitků, které jistě využijeme při práci na našem školním rozhlase. Velké díky patří všem, kteří se s námi o tyto informace podělili.

Soňa Sodomková, Monika Konůpková a třídy 5.A a 5.B